• BIEG ULICZNY im. Braci Mikrut

  • BIEG ULICZNY im. Braci Mikrut

  • BIEG ULICZNY im. Braci Mikrut

  • BIEG ULICZNY im. Braci Mikrut


Bieg Uliczny im. Braci Mikrut

III Bieg Uliczny na dystansie 10 km o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy

Wszystkich zainteresowanych funkcjonariuszy zapraszamy do  zapisów. Podczas rejestracji w nazwie klubu należy wpisać „Służba Więzienna”.

Link do rejestracji:

https://sport-time.com.pl/competitions/view?id=327

 

Poniżej wycinek regulamin biegu:

 

 

R E G U L A M I N

IX OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY im. BRACI MIKRUTÓW

oraz III Bieg Uliczny na dystansie 10 km

o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy

 

 

1. Cel:

- upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu,

- aktywne spędzenie czasu wolnego,

- podnoszenie sprawności fizycznej,

- integracja środowiska funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej ze środowiskiem lokalnym.

2. Organizator wydarzenia:

Gmina Koronowo przy wsparciu: Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu, Banku Spółdzielczego, KS Mikrut Koronowo, Szkoły Podstawowej nr 2, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Koronowskiego Klubu Samochodowego CB-Radio, Miejskiej Komendy Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Koronowo, Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

- Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy,

- Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie.

3. Termin i miejsce:

28 kwietnia 2019 roku /niedziela/

START – META - Ulica Wąskotorowa przed głównym wejściem do Hali Sportowo-Widowiskowej MGOSiR w Koronowie.

4. Kategorie :

Bieg główny Kobiet i Mężczyzn na dystansie 10 km

5. Sposób rekrutacji:

Zapisy do biegu głównego poprzez platformę internetową:

https://sport-time.com.pl/competitions/view?id=327

zakładka - zapisy on-line – IX Bieg Mikrutów

WAŻNE!!!

w czasie rejestracji w ikonce AKTUALNY KLUB

wpisujemy SŁUŻBA WIĘZIENNA

6. Harmonogram biegów:

BIEG GŁÓWNY

Uczestnikami zawodów są funkcjonariusze i pracownicy cywilnymi Służby Więziennej, których stan zdrowia pozwala na udział w biegu, co potwierdzą własnoręcznym podpisem oraz podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność i odbiorą w rejestracji numer startowy.

Po odbiór pakietu startowego zawodnik zgłasza się do rejestracji przy Hali MGOSiR w Koronowie
ul. Wąskotorowa 4 w godzinach od 11
00 do 1300. W rejestracji uczestnik zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający przynależnośćdo służby więziennej.

- godz. 14:00

- dystans 10 000 metrów

- trasa biegu:

start przed halą sportową - ul. Wąskotorowa - Dworcowa - Kotomierska - Letniskowa - Przemysłowa - Aleje Wolności - Kotomierska - Letniskowa - Przemysłowa - Pomianowskiego - W. Witosa - Wąskotorowa przed halą sportową - meta

7. Nagrody:

a) trofea:

Klasyfikacja Służby Więziennej indywidualna – kobiet i mężczyźni

- I miejsce (puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy) - Mistrz Kujawsko-Pomorski funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej

b)nagrody rzeczowe:

- dla trzech najszybszych kobiet i mężczyzn Biegu Głównegona dystansie 10 000 m,

 

PAMIĄTKOWY MEDAL DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW BIEGU

 

8. Płatności:

- uczestnicy biegu głównego są zobowiązani do uiszczenia wpisowego w kwocie:

50 zł - do 20 kwietnia,

60 zł – do 25 kwietnia.

50 zł – w dzień zawodów.

 

- dane do wpłat:

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Wąskotorowa 4

86-010 Koronowo

konto nr: 31 8144 0005 2001 0001 7011 0002

 

dopisek: opłata startowa Bieg Mikrutów, mię i nazwisko, rok urodzenia

 

9. Obowiązki uczestników imprezy:

- dostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy,

- do biegów zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które przejdą pozytywną weryfikację w biurze zawodów i otrzymają nr startowy, zezwalający na udział w biegu,

- uczestnicy biegu głównego wypełniają oświadczenie organizatora o starcie na własną odpowiedzialność,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play,

- uczestników biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

Każdy uczestnik biegu ma zapewnioną opiekę lekarską na całej trasie biegu

Organizator zapewnia uczestnikom szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym

Organizator do dnia, w którym odbędzie się bieg ma prawo dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Uczestnicy zobowiązani się do zapoznania z jego treścią w dniu zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

UWAGA - w III Biegu ulicznym na dystansie 10 km o Puchar Dyrektora Okręgowego SW w Bydgoszczy organizator zakazuje uczestnictwa osobom, które nie zamierzają biec, a chcą przejść dystans techniką nordic walking !!!

 

Koordynator imprezy:

- kpt. Bargieł Arkadiusz

515 736 638

0523820912 (wew. 323)

 

Uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 13.04.2019r. (piątek) na adres Zakładu Karnego w Koronowie, potwierdzenia udziału w zawodach. Informacji na temat zawodów udziela kpt. Bargieł Arkadiusz arkadiusz.bargiel@sw.gov.pl

System zapisów - copyright © b4sport.pl